Visų reikalas

Informacja

Jak pracownik socjalny może mi pomóc?

Przemoc w związku ma wiele negatywnych konsekwencji społecznych – może prowadzić do rozpadu relacji z przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi, zawężenia kręgów społecznych, utraty pracy, utraty dochodów oraz poczucia samotności i izolacji. Pracownicy socjalni mogą pomóc Ci odzyskać pełne, niezależne życie.

Pracownicy socjalni mogą Ci pomóc:

  • rozpoznać formy nieodpowiedniego zachowania lub przemocy wobec Ciebie;
  • bardziej obiektywnie ocenić swoją sytuację i sprecyzować swoje oczekiwania;
  • przełamać izolację społeczną, w której się znalazłaś w wyniku stosowanej wobec Ciebie przemocy;
  • zidentyfikować problemy i zacząć je rozwiązywać, opracowując plan i podejmując konkretne kroki;
  • porzucić nałogi i nadużywanie alkoholu, co często łagodzi ból odczuwany w przemocowych związkach;
  • zdobyć większą pewność siebie i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;

Możesz skontaktować się z pracownikiem socjalnym w najbliższym samorządzie lub starostwie w swoim miejscu zamieszkania.