Visų reikalas

Informacja

Łączność

Skontaktuj się z nami pod adresem pagalba@visureikalas.lt

Mintautė Jurkutė
Kierownik projektu
E-mail: mintaute.jurkute@lygybe.lt, tel. +370 5 205 0632
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równych Szans

Centrum Rozwoju Równych Szans
E-mail: info@gap.lt, tel. +370 679 80607