Visų reikalas

Informacija

Temų sąrašas

Testas savivaldybėms dėl pagalbos teikimo žmonėms su negalia

Pasitikrinkite, ar Jūsų savivaldybė yra pasirengusi teikti pagalbą nuo smurto nukentėjusiems moterims ir vyrams su skirtingomis negaliomis.

 

Bendrieji klausimai

 • Mūsų savivaldybėje yra renkami duomenys apie smurto artimoje aplinkoje paplitimą ir pavojų patirti smurtą artimoje aplinkoje. Duomenys renkami pagal lytį ir pagal negalią. Pavyzdžiui:
  • renkami duomenys, kiek savivaldybėje kasmet užfiksuojama smurto artimoje aplinkoje atvejų;
  • renkami duomenys, kiek tarp nukentėjusiųjų yra moterų ir kiek vyrų, kiek iš jų yra asmenų su negalia (kiek iš jų yra su judėjimo, intelekto, psichosocialine, regos, klausos negalia);
  • renkami duomenys, kiek tarp smurtavusiųjų ir įtariamųjų yra moterų ir kiek vyrų, kiek iš jų yra asmenų su negalia (kiek iš jų yra su judėjimo, intelekto, psichosocialine, regos, klausos negalia);
  • renkami duomenys, kiek savivaldybėje yra išduota apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių: yra žinoma, kiek tarp asmenų, kuriems išduotas orderis, yra moterų ir kiek vyrų, kiek iš jų yra asmenų su negalia.
 • Mūsų savivaldybėje yra renkami duomenys apie pagalbos poreikį asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje. Duomenys renkami pagal lytį ir pagal negalią. Pavyzdžiui, kiek su pagalba susijusių paslaugų buvo suteikta moterims ir vyrams, kiek tarp jų buvo asmenų su negalia (kiek iš jų yra su judėjimo, intelekto, psichosocialine, regos, klausos negalia).
 • Mūsų savivaldybėje veikia Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija.
 • Mūsų savivaldybėje yra patvirtintas strateginis planavimo dokumentas, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai; pavyzdžiui, veiksmų planas. Šiame dokumente yra numatytos priemonės, atsižvelgiant į asmenų lytį ir negalią.
 • Mūsų savivaldybė rengia mokymus specialistams (-ėms) ir darbuotojams (-oms), kurie (-ios) dirba su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiais asmenimis arba smurtą patyrusiais asmenimis.
 • Į specialistų (-čių) mokymų programas yra įtrauktas lyties aspektas ir negalios aspektas, apimantis skirtingas negalias (judėjimo, regos, klausos, intelekto, psichosocialinę).
 • Mūsų savivaldybė bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios rengia ir įgyvendina smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims teikimo programas.

PASITIKRINKITE, AR SAVIVALDYBĖ YRA PASIRENGUSI TEIKTI PAGALBĄ IR PASLAUGAS ASMENIMS SU SKIRTINGOMIS NEGALIOMIS?

Regos negalia

 • Mūsų savivaldybė užtikrina informacijos apie smurtą artimoje aplinkoje ir pagalbą teikimą moterims ir vyrams su regos negalia: informacija internete pateikta pagal ARIA prieinamumo standartus; dalomoji / popierinė medžiaga tinkamai parengta skaityti silpnaregiams.

Daugiau apie informacijos pritaikymą rasite leidinyje „Internetas visiems“.

 • Pagrindinė informacija apie pagalbą yra parengta Brailio raštu.
 • Mūsų savivaldybėje gyvenantys žmonės su regos negalia informuojami apie smurtą artimoje aplinkoje, jo rūšis ir atpažįstamumą – įgyvendinamos specialios edukacinės programos regos negalią turintiems žmonėms prieinamu būdu, informacijos sklaida užtikrinama įvairiose vietose, kuriose lankosi žmonės su regos negalia. Pavyzdžiui, vizitų pas gydytojus gydymo įstaigose metu, per socialinius darbuotojus, kitus asmenis, turinčius tiesioginį kontaktą su žmonėmis su regos negalia.
 • Mūsų savivaldybėje veikiantis specializuotos kompleksinės pagalbos centras yra prieinamas: įstaiga pritaikyta savarankiškai naviguoti asmenims su regos negalia –pateikti užrašai Brailio raštu, įrengti taktiliniai takai; įstaigos personalas žino specifines smurto prieš žmones su negalia rūšis, moka jas atpažinti, moka bendrauti su moterimis ir vyrais su regos negalia.
 • Mūsų savivaldybėje yra teikiamos laikinojo apgyvendinimo paslaugos smurtą patyrusiems asmenims (ir moterims, ir vyrams) su regos negalia: apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų patalpos fiziškai pritaikytos regos negalią turintiems asmenims, personalas turi žinių, kaip priimti ir bendrauti su asmenimis su regos negalia.
 • Mūsų savivaldybėje dirbantys specialistai ir specialistės dalyvauja mokymuose apie tai, kas svarbu bendraujant su asmenimis, turinčiais regos negalią: moka atpažinti smurtą, žino, kokie požymiai ir rizikos veiksniai leidžia suvokti, kad asmuo galimai patiria smurtą arba rizikuoja jį patirti, žino, kaip bendrauti ir teikti paslaugas asmenims su regos negalia.
 • Mūsų savivaldybė bendradarbiauja su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.

Klausos negalia

 • Mūsų savivaldybė užtikrina informacijos apie smurtą artimoje aplinkoje ir pagalbą teikimą moterims ir vyrams su klausos negalia – informacija internete pateikta gestų kalba.
 • Mūsų savivaldybėje gyvenantys žmonės su klausos negalia yra informuojami apie smurtą artimoje aplinkoje, jo rūšis ir tai, kaip jas atpažinti – įgyvendinamos specialios edukacinės programos klausos negalią turintiems žmonėms prieinamu būdu, informacijos sklaida užtikrinama įvairiose vietose, kuriose lankosi žmonės su klausos negalia. Pavyzdžiui, vizitų pas gydytojus gydymo įstaigose metu, per socialinius darbuotojus, kitus asmenis, turinčius tiesioginį kontaktą su žmonėmis su klausos negalia, kurčiųjų reabilitacijos centruose, kitose vietose.
 • Mūsų savivaldybėje veikiantis specializuotos kompleksinės pagalbos centras teikia pagalbą asmenims su klausos negalia, esant reikalui užtikrinamas vertimas į lietuvių gestų kalbą.
 • Mūsų savivaldybėje yra teikiamos laikinojo apgyvendinimo paslaugos smurtą patyrusiems asmenims (ir moterims, ir vyrams) su klausos negalia, esant reikalui užtikrinamas vertimas į lietuvių gestų kalbą; įstaigos personalas žino specifines smurto prieš žmones su negalia rūšis, moka jas atpažinti, žino, kaip bendrauti su moterimis ir vyrais su klausos negalia.
 • Mūsų savivaldybėje dirbantys specialistai ir specialistės dalyvauja mokymuose apie tai, kas svarbu bendraujant su asmenimis, turinčiais klausos negalią: žino, kaip atpažinti smurtą, kokie požymiai ir rizikos veiksniai leidžia suvokti, kad asmuo galimai patiria smurtą arba rizikuoja jį patirti, žino, kaip bendrauti ir teikti paslaugas asmenims su klausos negalia.
 • Mūsų savivaldybė bendradarbiauja su regione veikiančiomis kurčiųjų organizacijomis ir kurčiųjų reabilitacijos centrais.

Intelekto negalia

 • Mūsų savivaldybė užtikrina informacijos apie smurtą artimoje aplinkoje ir pagalbą teikimą moterims ir vyrams su intelekto negalia – informacija prieinama lengvai suprantama kalba.
 • Mūsų savivaldybėje gyvenantys žmonės su intelekto negalia yra informuojami apie smurtą artimoje aplinkoje, jo rūšis ir tai, kaip jas atpažinti – įgyvendinamos specialios edukacinės programos intelekto negalią turintiems žmonėms prieinamu būdu – informacija rengiama lengvai suprantama kalba. Informacijos sklaida užtikrinama įvairiose vietose, kuriose gyvena ir lankosi žmonės su intelekto negalia. Pavyzdžiui, vizitų pas gydytojus gydymo įstaigose metu, per socialinius darbuotojus, kitus asmenis, turinčius tiesioginį kontaktą su žmonėmis su intelekto negalia, globos namuose, savarankiško gyvenimo namuose, dienos centruose, kitose vietose.
 • Mūsų savivaldybėje veikiantis specializuotos kompleksinės pagalbos centras teikia pagalbą asmenims su intelekto negalia, esant reikalui užtikrinamas informacijos teikimas lengvai suprantama kalba.
 • Mūsų savivaldybėje yra teikiamos laikinojo apgyvendinimo paslaugos smurtą patyrusiems asmenims (ir moterims, ir vyrams) su intelekto negalia: apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų personalas turi žinių, kaip priimti asmenis su intelekto negalia ir su jais bendrauti, kaip teikti informaciją jiems / joms suprantamu būdu.
 • Mūsų savivaldybėje dirbantys specialistai ir specialistės dalyvauja mokymuose apie tai, kas svarbu bendraujant su asmenimis, turinčiais intelekto negalią: žino, kaip atpažinti smurtą, kokie požymiai ir rizikos veiksniai leidžia suvokti, kad asmuo galimai patiria smurtą arba rizikuoja jį patirti; žino, kaip bendrauti su moterimis ir vyrais su intelekto negalia.
 • Mūsų savivaldybė bendradarbiauja su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“.

Judėjimo negalia

 • Mūsų savivaldybėje gyvenantys žmonės su judėjimo negalia yra informuojami apie smurtą artimoje aplinkoje, jo rūšis ir tai, kaip jas atpažinti – įgyvendinamos specialios edukacinės programos, informacijos sklaida užtikrinama įvairiose vietose, kuriose lankosi žmonės su judėjimo negalia. Pavyzdžiui, vizitų pas gydytojus gydymo įstaigose metu, per socialinius darbuotojus, kitus asmenis, turinčius tiesioginį kontaktą su žmonėmis su judėjimo negalia, bibliotekose, dienos centruose, kitose vietose.
 • Mūsų savivaldybėje veikiantis specializuotos kompleksinės pagalbos centras yra prieinamas asmenims su judėjimo negalia: į pastatą ir jo patalpas gali patekti žmonės, judantys vežimėliu arba turintys kitokį judėjimo ribotumą.
 • Mūsų savivaldybėje yra teikiamos laikinojo apgyvendinimo paslaugos smurtą patyrusiems asmenims (ir moterims, ir vyrams) su judėjimo negalia: yra sudarytos sąlygos savarankiškai patekti į pastatą, naudotis kambariais, vonia, tualetu, virtuve, poilsio zonomis ir kitomis erdvėmis bei savarankiškai judėti visame pastate.
 • Mūsų savivaldybė turi galimybę iš nesaugios aplinkos iškeldinti asmenį su sunkia negalia – nejudantį, nevaikštantį asmenį, asmenį, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra. Jiems / joms užtikrinama visa reikalinga kasdienė asmeninė pagalba.
 • Mūsų savivaldybėje dirbantys specialistai ir specialistės dalyvauja mokymuose apie tai, kas svarbu bendraujant su asmenimis, turinčiais judėjimo negalią: žino, kaip atpažinti smurtą, kokie požymiai ir rizikos veiksniai leidžia suvokti, kad asmuo galimai patiria smurtą arba rizikuoja jį patirti.
 • Mūsų savivaldybė bendradarbiauja su regione veikiančiomis negalios organizacijomis, kurios dirba su žmonėmis su judėjimo negalia.

Psichosocialinė negalia

 • Mūsų savivaldybėje gyvenantys žmonės su psichosocialine negalia yra informuojami apie smurtą artimoje aplinkoje, jo rūšis ir tai, kaip jas atpažinti – įgyvendinamos specialiosios edukacinės programos, informacijos sklaida užtikrinama įvairiose vietose, kuriose lankosi žmonės su psichosocialine negalia. Pavyzdžiui, vizitų pas gydytojus gydymo įstaigose metu, per socialinius darbuotojus, kitus asmenis, turinčius tiesioginį kontaktą su žmonėmis su psichosocialine negalia, psichiatrijos dienos stacionaruose, krizių centruose, psichikos sveikatos centruose, kitose vietose.
 • Mūsų savivaldybėje yra teikiamos laikinojo apgyvendinimo paslaugos smurtą patyrusiems asmenims (ir moterims, ir vyrams) su psichosocialine negalia: apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų personalas turi žinių, kaip priimti asmenis su psichosocialine negalia ir kaip su jais bendrauti, kaip teikti informaciją jiems / joms suprantamu būdu.
 • Mūsų savivaldybėje dirbantys specialistai ir specialistės dalyvauja mokymuose apie tai, kas svarbu bendraujant su asmenimis, turinčiais psichosocialinę negalią: žino, kaip atpažinti smurtą, kokie požymiai ir rizikos veiksniai leidžia suvokti, kad asmuo galimai patiria smurtą arba rizikuoja jį patirti; žino, kaip bendrauti su moterimis ir vyrais su psichosocialine negalia.
 • Mūsų savivaldybė bendradarbiauja su regione veikiančiomis negalios organizacijomis, kurios dirba su žmonėmis su psichosocialine negalia.