Visų reikalas

Informacija

Temų sąrašas

Paslaugų teikimas moterims su intelekto negalia

Intelekto negalia – su intelekto gebėjimais ir raida susijusi negalia, nuo gimimo pasireiškianti elgesio, emocijų ir socialinio prisitaikymo sunkumais. Patiriama susidūrus su kliūtimis socialinėje ir fizinėje aplinkoje.

Kokie yra specifiniai smurto prieš moteris su intelekto negalia požymiai?

 • Grasinimai nutraukti priežiūrą, pagalbą.
 • Grasinimai uždaryti į socialinės globos arba gydymo įstaigą, bandymas tai padaryti.
 • Manipuliavimas maistu arba vandeniu.
 • Dėl negalios gaunamų išmokų, kompensacijų ir kitos finansinės paramos išviliojimas, nusavinimas ar atėmimas.
 • Vertimas elgetauti.
 • Emocinis pravardžiavimas, pavyzdžiui, vadinimas „psiche“, „beprote“, „debile“, „daune“ ir panašiai.

Informacijos pritaikymas

Asmenims su intelekto negalia gali būti sunku savarankiškai be pagalbos priimti  sprendimus dėl jiems nepritaikytos informacijos arba tais atvejais, kai informacija pateikiama sudėtingai ir nesuprantamai.

Tam, kad asmenys su intelekto negalia galėtų skaityti įvairiomis temomis, yra sukurta lengvai suprantamos kalbos (angl. easy-to-read) sistema. Tinkamai pritaikyta, ji sudaro galimybes asmenims su intelekto negalia suprasti savo teises ir savarankiškai priimti sprendimus.

Tekstai lengvai suprantama kalba Europoje yra žymimi specialiu simboliu ir yra skirstomi į tris sudėtingumo lygius. Pirmasis lygis yra pats paprasčiausias – visi sakiniai trumpi, sudaryti iš maždaug 5 žodžių, parašyti vartojant paprastus žodžius, išlaikant tik esminę informaciją ir iliustruoti paveikslėliais. Antro lygio tekstuose sakiniai gali būti ilgesni, iliustracijų mažiau, o trečio lygio teksto sakiniai papildyti detalesne informacija.

Tekstai lengvai suprantama kalba yra naudingi ir užsieniečiams, dar negebantiems sklandžiai kalbėti lietuviškai, vaikams ir toms / tiems, kas nėra įsigilinę (-usios) į konkrečią temą, tačiau norėtų apie ją sužinoti daugiau.

Ką galima padaryti siekiant pritaikyti informaciją moterims su intelekto negalia?

 • Parengti informaciją apie teikiamas paslaugas lengvai suprantama kalba. Neįgaliųjų reikalų departamentas yra parengęs išsamias gaires apie tekstų lengvai suprantama kalba rengimą. Tekstus galite versti pati / pats, tačiau vertimo paslaugas taip pat teikia Vilniaus universiteto mokslininkai (-ės) ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“. Tam, kad tekstas lengvai suprantama kalba tikrai atitiktų standartus, jis turi būti patikrintas asmenų su intelekto negalia. Dėl testavimo paslaugų galima kreiptis į „Vilties“ ekspertes (-us) el. paštu viltis@viltis.lt.

Kaip teikti paslaugas moteriai su intelekto negalia?

 • Naudokitės jau parengta medžiaga. Vis daugiau nevyriausybinių organizacijų ir valstybės įstaigų į savo interneto svetaines talpina ir tekstus lengvai suprantama kalba, įskaitant ir tekstus apie smurtą artimoje aplinkoje ir sutikimą. Suteikite moterims su intelekto negalia prieigą prie šių tekstų (internete arba spausdintų), kad jos galėtų sužinoti apie piktnaudžiavimo galia ir prievartinės kontrolės taktikas bei savo teises.
 • Bendraukite su moterimi. Jei moteris atvyko su asmeniniu (-e) asistentu (-e) ar kitu lydinčiu asmeniu, bendraukite ne su juo / ja, o su kliente. Jei nesupratote ko nors, ką moteris bandė jums papasakoti, patikslinimo prašykite jos, o ne lydinčio asmens.
 • Kalbėkite kuo paprasčiau. Stenkitės vartoti paprastus žodžius, venkite metaforų ir profesinei kalbai būdingų terminų, tačiau išlaikykite kasdienį toną, įprastą šnekėjimo tempą – nekalbėkite su moterimi tarsi su vaiku.
 • Kalbėkite apie sutikimą. Tiek seksualinio gyvenimo, tiek bendrame kontekste sutikimo sąvoka yra būtina siekiant moteriai su intelekto negalia paaiškinti, kad ji turi teisę nuspręsti pati ir pasakyti „ne“.
 • Išklausykite. Jei jūsų pašnekovei sunkiau sekasi sudėlioti mintis arba rasti žodžius, neužbaiginėkite jos sakinių ir nespėliokite, ką ji norėjo pasakyti. Kantriai išklausykite ir, jei reikia, pasitikslinkite, ar gerai viską supratote. Kylant iššūkių susikalbėti, paprašykite užrašyti, parodyti paveikslėliais ar pasitelkiant kitas priemones.
 • Pasitelkite specialistus. Gavus moters su negalia sutikimą, pasitelkite kitus specialistus, pavyzdžiui, lankomo žmonių su intelekto negalia dienos centro darbuotojas (-us), kurios (-ie) gali pakonsultuoti apie intelekto negalią, individualius poreikius, tinkamus reagavimo būdus ir priemones.