Visų reikalas

Informacija

Resursai / nuorodos

SPECIALIZUOTI LEIDINIAI SPECIALISTAMS

Rekomendacijos institucijų atstovams teikiant pagalba moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje (2019)

Atmintinė žiniasklaidos atstovams: kaip rašyti apie vyrų smurtą prieš moteris?

Leidinys „Ką turėtume žinoti apie lytiškumą?“ (lengvai suprantama kalba, antras lygis)

NAUDINGI ĮRANKIAI

Informacijos prieinamumo atmintinė

MOKYKLOMS IR UGDYMO ORGANIZACIJOMS

1. „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“. Leidinys „Lygybės laboratorija“ pateikia septynių žingsnių programą, kuri leis nuosekliai planuoti pokyčius mokykloje bei suteiks metodologijų, kuriomis galima naudotis užsiėmimų su moksleiviais metu. Jame pateikta teorinė medžiaga, padėsianti geriau įsigilinti į smurtą lyties pagrindu ir jo kompleksinį pasireiškimą mokyklos aplinkoje. Metodologija skirta mokytojoms, mokyklų darbuotojams, administracijai, socialiniams pedagogams, edukatorėms ir kitoms, siekiančioms kurti mokyklą be smurto.

2. „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“. Metodologijos apžvelgia švietimo bendruomenei aktualius klausimus bei suteikia metodų ir įrankių, kaip kalbėtis smurto dėl lyties temomis. Leidinyje „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ rasite dviejų dienų mokymų aprašymus. Šiais užsiėmimais siekiama didinti mokyklos bendruomenės kompetencijas, suteikti jai pakankamai žinių ir gebėjimų veiksmingam smurto prevencijos mechanizmui kurti, ugdyti supratimą apie lyčių stereotipų ir nuostatų sąsajas su smurtu lyties pagrindu bei ugdyti dalyvių gebėjimus atpažinti skirtingas smurto dėl lyties formas analizuojant praktines situacijas, susijusias su mokyklos aplinka.

3. „Kiek kilogramų gali pakelti moteris ir kitos lyčių istorijos“. Leidinyje mokytojai ras rekomendacijas, kaip su moksleiviais lyčių klausimais kalbėtis patrauklia forma. Visus minimus praktinius užsiėmimus ir jiems parengtą medžiagą galite rasti rubrikoje Užduotys mokytojams

4. Dokumentinių filmų pasitelkimo edukacijai gairės “Combating Gender Based Violence Through Documentary Films and Discussions at the “Inconvenient Films” Festival” (anglų kalba).

ATMINTINĖS SPECIALISTAMS, KURIE DARBE SUSIDURIA SU SMURTĄ PATIRIANČIOMIS MOTERIMIS:

TYRIMAI

Lietuvos gyventojų nuomonės apklausa apie moterų su negalia vertinimą ir smurtą prieš jas (2024). Tyrimą atliko „Vilmorus“ (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu). Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, ką Lietuvos gyventojai mano apie moteris su negalia, ar geba atpažinti smurtą prieš jas. 

Smurtas prieš moteris su negalia: savivaldybių administracijų pasirengimas organizuoti prieinamą pagalbą ir vykdyti prevenciją (2024). Situacijos apžvalga apie tai, kaip ir kokia apimtimi Lietuvos savivaldybės yra pasirengusios:

  • koordinuoti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistemą savivaldybėje;
  • organizuoti pagalbą dėl patirto smurto ir su pagalba susijusias paslaugas;
  • vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją.

Pagalbos teikimas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims: pagalbos ir paslaugų prieinamumas (2023). Nepriklausoma situacijos apžvalga apie tai, kaip ir kokia apimtimi Lietuvoje teikiamos teisinės, socialinės, laikinojo apgyvendinimo ir kitos specializuotos paslaugos asmenims, patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje. Apžvalgoje taip pat analizuojama, kaip paslaugų teikėjai (-os) yra pasirengę (-usios) teikti paslaugas, atsižvelgiant į asmenų negalią ir lytį.

Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie moterų su negalia vertinimą (2022). Tyrimą atliko „Vilmorus“ (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu). Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, ką Lietuvos gyventojai mano apie moteris su negalia.

Alytaus m., Jonavos r. ir Ukmergės r. savivaldybių gyventojų smurto ir lyčių stereotipų suvokimo tyrimas (2021) Tyrimą atliko “Vilmorus”. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Alytaus miesto, Jonavos ir Ukmergės rajonų savivaldybių gyventojų požiūrį į smurtą, smurtą patiriančias moteris ir lyčių stereotipus. Pasirinktos savivaldybės dalyvauja BRIDGE projekte. Tai yra antrasis, pakartotinis tyrimas, siekiant išsiaiškinti gyventojų požiūrio pokytį. Pirmasis tyrimas atliktas 2020 m. sausio mėn.

Lyčių stereotipai mokyklose (2021). 2020 m. ir 2021 m. vykdytų moksleivių ir moytojų nuostatų apklausų 9 mokyklose (Jonavos r., Alytaus m. ir Ukmergės r.) duomenų palyginimas. Tyrimą atliko Lygių galimybių plėtros centras ir LIetuvos žmogaus teisių centras. Tyrimo tikslas: pamatuoti gimnazijų ir progimnazijų moksleisvių nuostatas dėl lyčių vaidmenų ir lyčių stereotipų siekiant išsiaiškinti, kokį poveikį stereotipinės nuostatos daro moksleivių ir mokytojų elgesiui normalizuojant smurtą lyties pagrindu. Leidinyje vertinamas nuostatų pokytis po tikslinių veiksmų mokyklose projekto pradžioje ir pabaigoje.

Tikslinių rajonų gyventojų smurto ir lyčių stereotipų suvokimo sociologinis tyrimas (2020). Tyrimą atliko “Spinter”. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Alytaus miesto, Jonavos ir Ukmergės rajonų savivaldybių gyventojų požiūrį į smurtą, smurtą patiriančias moteris ir lyčių stereotipus. Pasirinktos savivaldybės dalyvauja BRIDGE projekte.

Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie smurtą prieš moteris, smurto formas ir smurto aukų kaltinimą (2019)

Žiniasklaidos publikacijų apie vyrų smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje stebėsenos rezultatų ataskaita (2019) (anglų kalba)

Socialinės kampanijos „Moterys moterims” poveikio moterims tyrimas(2019)

Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie lyčių stereotipus ir smurtą (2018/2019)

Intymaus partnerio smurtavimo apraiškos Lietuvoje – moterų perspektyva (2018)

NAUDINGI ŠALTINIAI IR NUORODOS

Nemokami E.MOKYMAI. Sisteminis smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje – kas tai? https://www.be-ribu.lt/visi-kursai/?course=910. Žmogaus teisių stebėjimo instituto platforma.

www.bukstipri.lt. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainė apie smurtą prieš moteris ir smurtą artimoje aplinkoje.

KNYGOS

Konferencija “BRIDGE: vietos bendruomenių kova su smurtu dėl lyties”. Konferencijos pranešimai skirti specialistams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir intervencijos srityse.