Visų reikalas

Informacija

Temų sąrašas

Privatumo nuostatos

Bendra informacija

Šią svetainę valdo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Kaip svetainės valdytoja, mes, Tarnyba, taip pat esame ir svetainėje renkamų duomenų valdytoja. Šiose privatumo nuostatuose nurodome kokius asmens duomenis tvarkome Jums lankantis svetainėje ir pateikiame susijusią informaciją.

 

Kaip ir kokius duomenis renkame?

Kai kurie Jūsų asmens duomenys lankantis svetainėje surenkami automatiškai. Tai daugiausiai techniniai duomenys apie svetainės aplankymą, slapukai (cookies), skirti užtikrinti svetainės saugumui ir veikimui, bei kaupti statistinei informacijai apie jo lankymą.

Prisijungus prie svetainės, jos serverio žurnalų failuose (log files) sukuriami įrašai, kuriame fiksuojamas prisijungusio vartotojo IP adresas bei informacija, apie naudojamą naršyklę.

Taip pat lankantis svetainėje ji Jūsų naršyklėje sukuria slapukus, laikančius informaciją apie Jūsų dabartinę apsilankymo sesiją ir aplankytas svetainės dalis, ir leidžiančius atpažinti grįžtantį svetainės lankytoją, jei pasirenkate „Prisiminti mane“ prisijungiant prie forumo. Svetainė taip pat naudoja Google Analytics slapukus, rinkti statistinei informacijai apie svetainės lankymą.

Jei norite riboti, kaip svetainė naudoja slapukus, ar neleisti jų naudoti, tai galite padaryti keičiant Jūsų naudojamos naršyklės slapukų naudojimo nustatymus. Daugiau informacijos ir instrukcijas anglų kalba galite rasti šioje svetainėje: allaboutcookies.org/manage-cookies/

Jei registruojatės į forumą „Moterys moterims“, taip pat renkame duomenis, kuriuos Jūs savarankiškai pateikiate registracijos metu: Jūsų vardą, el. pašto adresą ir nuotrauką (jei registruojatės per Facebook). Kaupiame ir informaciją, kuri pateikiama dalyvaujant forumo diskusijose. Atsiminkite, kad forumo diskusijos ne tik saugomos mūsų serveriuose, bet yra ir viešos, todėl siūlome forume nenurodyti Jūsų tapatybę atskleidžiančios informacijos.

 

Kokiu tikslu ir pagrindu renkame duomenis?

Techniniai duomenys apie Jūsų apsilankymą svetainėje renkami siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, saugumą ir sklandžią lankytojo navigaciją po ją. Statistinius duomenis apie svetainės lankymą ir lankytojo elgesį svetainėje, t. y. kurias svetainės dalis lanko ir kurias nuorodas spaudžia, renkame siekdami įvertinti svetainės aktualumą, informacijos joje pasiekiamumą bei planuoti reikiamus svetainės pakeitimus, siekiant didesnio jos patogumo.

Registracijos į forumą „Moterys moterims“ duomenis naudojame registruotiems forumo vartotojams identifikuoti, taip užtikrinant forumo veikimą.

Aukščiau nurodytus duomenis tvarkome vadovaudamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dalies e punktu: siekdami viešojo intereso ir vykdant mums pavestas viešosios valdžios funkcijas. Taip vykdome prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą, kaip numatyta Lygių galimybių įstatymo 17 str. 2 dalyje.

 

Kiek laiko saugome duomenis?

Duomenys apie Jūsų IP adresą ir naršyklę serverio žurnalų failuose saugomi iki 6 mėnesių. Svetainės sukuriami slapukai Jūsų naršyklėje galioja iki 30 dienų nuo paskutinio apsilankymo svetainėje. Informaciją apie Google Analytics slapukus pateikia Google privatumo nuostatos. Slapukus iš naršyklės taip pat bet kuriuo metu galite ištrinti savarankiškai.

Duomenis, kuriuos pateikėte registracijai į forumą „Moterys moterims“, saugome neterminuotai. Jei norite ištrinti savo paskyrą ir šiuos duomenis, kreipkitės į mus el. paštu, nurodytu nuostatų pabaigoje. Įspėjame, kad ištrynus šiuos duomenis, forume Jūsų parašytos žinutės liks, siekiant išlaikyti forumo ir diskusijų struktūrą, tačiau nebus nurodomas žinutės autorius.

 

Kam perduodame turimus duomenis?

Surinktų duomenų kitoms valstybėms ir organizacijoms neperduodame, nebent būtume įpareigoti tai daryti įstatymu nustatyta tvarka.

Išimtis yra Google Analytics slapukų renkami duomenys apie svetainės lankymą ir lankytojų elgesį joje. Šiuos duomenis valdo Google, tad jiems taikomos Google privatumo nuostatos.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad mūsų svetainėje naudojamas Facebook įskiepis (plug-in), kurį naudojant galima mėgti „Visų reikalas“ Facebook profilį bei į jį patekti. Per šį įskiepį Jūsų naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su Facebook serveriais. Todėl jei lankantis mūsų svetainėje esate prisijungę prie savo Facebook profilio, informaciją apie Jūsų apsilankymą renka ir Facebook. Šiai informacijai taikomos Facebook privatumo nuostatos.

Google ir Facebook minėtuosius duomenis gali toliau perduoti savo bendrovių viduje, taip pat ir už Europos Sąjungos ribų. Daugiau informacijos apie tokį galimą perdavimą rasite prieš tai nurodytose šių bendrovių privatumo nuostatose.

 

Jūsų teisės

Kadangi lankantis svetainėje renkame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite tam tikrų teisių, padedančių užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų naudojami teisėtai ir sąžiningai:

  • Teisė susipažinti su duomenimis – Jūs turite teisę prašyti, kad leistume susipažinti su Jūsų duomenimis, kuriuos esame surinkę, kitaip tariant, pateiktume apie Jus turimų duomenų kopiją.
  • Teisė į duomenų ištaisymą – Jūs turite teisę prašyti, kad patikslintume apie Jus turimus duomenis, kurie yra netikslūs ar neteisingi.
  • Teisė į duomenų ištrynimą – Jūs galite prašyti, kad ištrintume apie Jus turimus duomenis, kurie nebėra reikalingi anksčiau nurodytiems tikslams pasiekti, taip pat duomenis, kuriuos Jūsų vertinimu surinkome neteisėtai.
  • Teisę apriboti duomenų tvarkymą – jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai ar mūsų turimi duomenys apie Jus yra neteisingi, galite prašyti, kad laikinai nenaudotume Jūsų duomenų. Tokiu atveju, iki kol bus išspręsti teisėtumo ar teisingumo klausimai, duomenis galėtume tik saugoti, o kitiems veiksmams su jais atlikti reikėtų atskiro Jūsų sutikimo.
  • Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu – jei manote, kad yra konkrečių su Jumis susijusių priežasčių, dėl kurių neturėtume tvarkyti Jūsų duomenų, taip pat galite kreiptis į mus nurodant šias priežastis ir prašyti netvarkyti Jūsų duomenų.
  • Teisę skųstis priežiūros institucijai – jei manote, kad Jūsų duomenis naudojame neteisėtai, taip pat galite su skundu kreiptis į duomenų apsaugą prižiūrinčia instituciją. Lietuvoje tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Daugiau ir tikslesnės informacijos apie savo, kaip duomenų subjekto, teises rasite ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamente, III skyriuje.

 

Susisiekime

Jei turite mums klausimų, prašymų ar nusiskundimų susijusių su Jūsų duomenų naudojimu, kviečiame susisiekti su mumis el. paštu mintaute.jurkute@lygybe.lt

 

Svetainę valdančios organizacijos kontaktiniai duomenys:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius
Tel. 8 706 63854