Visų reikalas

Informacija

Temų sąrašas

Paslaugų teikimas moterims su judėjimo negalia

Judėjimo negalia – įgimtas arba gyvenimo eigoje įgytas asmens judėjimo ribotumas, pavyzdžiui, paraplegija, kvadriplegija, paralyžius, cerebrinis paralyžius, raumenų ar kaulų ligos.

Kokie yra specifiniai smurto prieš moteris su judėjimo negalia požymiai?

 • Judėjimui reikalingų pagalbinių prietaisų atėmimas, ribojimas, patraukimas atokiau. Pavyzdžiui, vežimėlio, vaikštynės, ramentų pastatymas nepasiekiamoje vietoje.
 • Vaistų atėmimas ar tyčinis perdozavimas.
 • Nepriežiūra, pavyzdžiui, pagalbos nusiprausti nesuteikimas.
 • Grasinimai nutraukti priežiūrą, pagalbą.
 • Grasinimai uždaryti į socialinės globos arba gydymo įstaigą, bandymas tai padaryti.
 • Manipuliavimas maistu arba vandeniu.
 • Dėl negalios gaunamų išmokų, kompensacijų ir kitos finansinės paramos išviliojimas, nusavinimas ar atėmimas.
 • Vertimas elgetauti.
 • Žeminimas dėl negalios, pavyzdžiui, vadinimas invalide, ligone ir panašiai.

Aplinkos pritaikymas

Asmenys su judėjimo negalia turi galėti gauti visas reikiamas paslaugas lygiomis sąlygomis su kitais asmenimis. Todėl labai svarbus tinkamas pastatų, priemonių, aplinkos pritaikymas. Kartais gali atrodyti, kad pastato neprieinamumo problemą galima išspręsti vežimėliu judantį asmenį užnešant laiptais, tačiau toks pasiūlymas nėra orus ir riboja asmens savarankiškumą, gali būti pavojingas.

Ką galima padaryti siekiant pritaikyti aplinką moterims su judėjimo negalia?

 • Užtikrinti patogų privažiavimą prie pastato, rezervuoti žmonėms su negalia parkavimo vietą arti įėjimo į pastatą.
 • Įrengti reikalavimus atitinkantį pandusą, pakėlimo laiptais įrangą ir (arba) liftą: tiek patekti į pastatą, tiek užtikrinant judėjimą pastato viduje (pavyzdžiui, judėti savarankiškai tarp pastato aukštų).
 • Įrengti asmenims su negalia pritaikytą tualetą.

Kaip teikti paslaugas moteriai su judėjimo negalia?

 1. Padėkite organizuoti atvykimą. Jei moteris turi sunkią judėjimo negalią ir negali savarankiškai atvykti į susitikimą, padėkite jai atvykti. Dėl pavežėjimo galima kreiptis į savivaldybės socialinių paslaugų skyrių, kuris turėtų arba pats suteikti transporto paslaugas, arba kreiptis į įstaigą / organizaciją, su kuria sudaryta sutartis dėl transporto paslaugų teikimo.
 2. Nelieskite pagalbinių judėjimui naudojamų priemonių. Asmenys su judėjimo negalia vežimėlius, vaikštynes, lazdeles ir kitas jiems būtinas bei kasdien naudojamas priemones mato kaip savo kūno tąsą. Šių priemonių lietimas, pavyzdžiui, vežimėlio stūmimas, gali būti suvoktas kaip įsiveržimas į asmeninę erdvę, moters laikymas nesavarankiška, net jei norėjote gero. Prieš ką nors darydama (-as), atsiklauskite, ar jūsų siūloma pagalba yra reikalinga, o jei taip, kokia.
 3. Bendraukite su moterimi. Jei moteris atvyko su asmeniniu (-e) asistentu (-e) ar kitu lydinčiu asmeniu, bendraukite ne su juo / ja, o tiesiogiai su kliente. Kai aptariama konfidenciali, jautri informacija, nebijokite paprašyti lydinčio asmens išeiti iš patalpos.
 4. Padėkite užtikrinti mažesnį priklausomumą nuo galimų smurtautojų. Prieš moterį su sunkia judėjimo negalia smurtaujantis asmuo kartu gali būti ir pagrindinis jos prižiūrėtojas. Tai reiškia, kad smurtautojui (-ai) yra lengviau manipuliuoti savo auka grasinant, kad už tam tikrų veiksmų neatlikimą jis ar ji nepasirūpins moterimi, neduos jai maisto arba vaistų. Slaugytojo (-os) bei asmeninio asistento (-ės) paslaugų užtikrinimas tokiais atvejais reiškia didesnį moters savarankiškumą ir nepriklausomybę nuo artimųjų.