Visų reikalas

Informacija

Temų sąrašas

Paslaugų teikimas moterims su klausos negalia

Tais atvejais, kai paslaugos reikalingos smurtą patyrusioms moterims su klausos negalia, įprastas komunikavimo būdas – skambutis telefonu – negali būti tinkamas. Susirašinėjimas taip pat nebūtinai bus optimalus sprendimas.

Lietuvoje daugelio asmenų su klausos negalia gimtoji kalba yra lietuvių gestų kalba. Tai pripažinta ir teisinį statusą turinti kalba, savo gramatika ir struktūra besiskirianti nuo lietuvių kalbos. Todėl situacijose, kai reikalinga skubi pagalba, perduodama svarbi informacija arba aptariamos sudėtingos temos, ne visada galima patikimai perduoti informaciją gestikuliuojant, susirašinėjant lietuvių kalba arba skaitant iš lūpų. Komunikuojant tokiais būdais, stresinėse situacijose kurčiasis gali visai nesuprasti jam pateikiamos informacijos, o tai trukdys pagalbos teikimui ir net gali sukelti pavojų.

Svarbu! Tarpusavio komunikacija gali būti netiksli, net jei žmogus su klausos negalia gali kalbėti žodine kalba arba skaityti iš lūpų – tai nereiškia, kad jis / ji taip pat gerai supras jam / jai dėstomą informaciją arba mintis.

Tam, kad bendravimas su smurtą patyrusia moterimi su klausos negalia būtų sklandus, rekomenduojama naudotis lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugomis.

Kokie yra specifiniai smurto prieš moteris su psichosocialine negalia požymiai?

  • Klausos aparato arba kochlearinio implanto slėpimas, ribojimas, sugadinimas.

Ką galima padaryti siekiant pritaikyti paslaugas moterims su klausos negalia?

  • Paruošti informaciją lietuvių gestų kalba apie jūsų teikiamas paslaugas. Vertimus į lietuvių gestų kalbą atlieka Lietuvių gestų kalbos vertimo centras ir teritoriniai jo skyriai. Dėl vaizdo medžiagos vertimo galima kreiptis el. paštu uzsakymai@vertimaigestais.lt. Interneto svetainėje arba paskyroje socialiniuose tinkluose vaizdo klipus, kurie yra pritaikyti asmenims su klausos negalia, svarbu žymėti lietuvių gestų kalbos ženklu.
  • Pasirūpinti kompiuteriu su įdiegta „Skype“ programa. Jos reikės tais atvejais, kai gestų kalbos vertėjas (-a) dalyvaus nuotoliu.
  • Susipažinti su kurtumo negalios etika, kurčiųjų kultūra ir lietuvių gestų kalbos pradmenimis.

Kaip teikti paslaugas moteriai su klausos negalia?

  1. Naudokitės jau paruošta medžiaga. Jei moteriai su klausos negalia reikia suteikti informacijos apie smurtą dėl lyties artimoje aplinkoje, pasitelkite į pagalbą jau parengtą medžiagą lietuvių gestų kalba.
  2. Užtikrinkite vertimą į lietuvių gestų kalbą. Kai susitikimas su klausos negalią turinčiu asmeniu yra suplanuotas iš anksto, lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą reikėtų užsisakyti kiek galima anksčiau elektroniniu paštu ar paskambinus telefonu į savo apskrities Lietuvių gestų kalbos vertimo centro teritorinį skyrių. Teikiant vertimo paslaugos užsakymą, būtina nurodyti susitikimo vietą, laiką, numatomą trukmę bei temą. Gestų kalbos vertimo paslaugos teikiamos tiek kontaktiniu būdu, tiek nuotoliniu būdu naudojant „Skype“ programą. Šios paslaugos užsakovui yra nemokamos, nuotoliniu būdu „Skype“ programa teikiamos 24/7.
  3. Vykdydama (-as) atvejo vadybą, bendradarbiaukite su kurčiųjų centrų darbuotojais. Penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje – veikiančių kurčiųjų centrų darbuotojai moka lietuvių gestų kalbą, išmano kurčiųjų kultūrą bei darbo su kurčiaisiais ypatumus, turi ilgametę patirtį. Šiuose centruose yra teikiamos atvejo vadybos ir individualios pagalbos asistentų paslaugos. Kurčiųjų centrų kontaktus rasite čia: http://lkd.lt/centrai-ir-organizacijos.
  4. Laikykitės kurtumo negalios etikos ir būkite kantri (-us):

a) pokalbyje dalyvaujant gestų kalbos vertėjui, bendraukite tiesiogiai su kurčiąja, o ne su gestų vertėju. Jūsų paslaugos gavėjas yra moteris su klausos negalia. Gestų kalbos vertėjas yra nešališkas pokalbio dalyvis, kuris tik teikia vertimo paslaugą;
b) bendraudama (-as) su kurčiąja, nenusisukite, palaikykite akių kontaktą. Be to, stenkitės neužsidengti veido – asmenims su klausos negalia labai svarbu matyti pašnekovą;
c) neišsigąskite, jei klausos negalią turinti moteris palies jūsų petį du ar daugiau kartų – tai yra kurčiųjų kultūros dalis, taip kviečiami žmonės, siekiama atkreipti dėmesį;
d) neįsižeiskite, jei moteris su klausos negalia paprašys pakartoti jai sakomą informaciją keletą kartų. Dėl informacijos neprieinamumo, asmenys su klausos negalia yra linkę pasitikslinti, ar gerai suprato jiems sakomą tekstą;
e) nepalikite moters su klausos negalia be informacijos, kas, kada ir kaip bus daroma teikiant pagalbą. Suteikusi (-ęs) informaciją pasitikslinkite, ar moteris ją suprato, ar turi klausimų, paaiškinkite, ką jai reikės daryti toliau. Negavusios informacijos, moterys su klausos negalia gali nerimauti, nes nesupranta, kas vyksta ir kas bus daroma.