Visų reikalas

Informacija

Moksleiviams: ar aš patiriu smurtą?

Tam tikrus veiksmus. atpažinti kaip smurtą nėra sunku – kai mus muša ar stumdo, suprantame, kad prieš mus smurtaujama. Bet ką daryti, jei nesame tikri, kad tai, ką patiriame, yra smurtas? Kai kurios smurto apraiškos visuomenėje yra normalizuojamos ar net romantizuojamos, apie jas mažai kalbama, todėl ir atpažinti jas yra sunkiau.

Žemiau išvardyti pavyzdžiai bei klausimai gali padėti įvertinti savo išgyvenimus. Tačiau, jei lieka neaiškumų, geriausia visada pasikliauti nuojauta. Jei kito moksleivio arba suaugusiojo žodžiai ar veiksmai skaudina, verčia jaustis nepatogiai ar bijoti – tai yra požymis, kad su tavimi neturėtų būti taip elgiamasi.

SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE

Smurtas prieš vaikus artimoje aplinkoje yra visi tyčiniai veiksmai, dėl kurių patiriama fizinė, psichinė, seksualinė ar materialinė žala, kai tokius veiksmus naudoja šeimos narys, giminaitis arba kartu gyvenantis asmuo. Yra išskiriamos keturios smurto prieš vaikus rūšys:

 1. Fizinis smurtas yra tyčinis fizinio skausmo sukėlimas vaikui arba grasinimas tai padaryti. Fiziniu smurtu laikomas mušimas ranka bei daiktais, stumdymas, tampymas už plaukų, kojos pakišimas, kad vaikas nugriūtų, spardymas, deginimas, kandžiojimas, kankinimas liepiant sunkiai dirbti, taip pat fizinių bausmių taikymas išvardytais būdais.
 2. Seksualinis smurtas yra jaunesnio nei 16-kos metų asmens išnaudojimas seksualiniams savo ar kito žmogaus poreikiams tenkinti. Seksualiniu smurtu yra laikomas seksualinio pobūdžio tekstų, vaizdų, filmų rodymas, vaiko įtraukimas į pornografinę veiklą arba prostituciją, vertimas stebėti suaugusio asmens lytinius organus arba demonstruoti savus, lytinis santykiavimas su vaiku vaginaliniu, analiniu ar oraliniu būdu, daiktų kišimas į lytinius organus, lietimas siekiant patenkinti lytinę aistrą (bučiavimas, glostymas, prisilietimai ir pan.) bei vertimas šiuos veiksmus atlikti vaikui.
 3. Psichologinis smurtas yra tyčinis ir ilgai trunkantis vaiko emocinės būklės bloginimas: patyčios, rėkimas, vaiko pasiekimų, norų, pomėgių menkinimas, ignoravimas, gąsdinimas panaudoti fizinę jėgą, socialinės veiklos ribojimas (draudimas dalyvauti renginiuose, bendrauti su draugais, lankyti būrelius), kitoks kontroliavimas ir auklėjimo nenuoseklumas.
 4. Nepriežiūra yra būtinų fizinių, emocinių ir socialinių vaiko poreikių netenkinimas. Vaiko nepriežiūra gali būti nesirūpinimas jo mityba ir nuo normos nukrypusiu svoriu, higiena, lėtinių ligų, sugedusių dantų gydymu, leidimas vartoti alkoholį, tabaką ar narkotines medžiagas, per mažas dėmesys vaiko emocinei gerovei, jo ugdymo galimybių suvaržymas, pavyzdžiui, kai vaikas nėra leidžiamas į mokyklą.

Vaikai, augantys namuose, kuriuose smurtaujama prieš bet kurį šeimos narį, taip pat lankomi nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje, net jei tiesiogiai jo nepatyrė.

Pabandyk atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Kuo daugiau atsakymų bus „TAIP“, tuo didesnė tikimybė, kad artimoje aplinkoje patiri smurtą ir reikėtų kreiptis pagalbos.

 • Ar namuose tave muša, stumdo, smaugia, spardo, kandžioja ar kitaip fiziškai žaloja?
 • Ar kuris nors iš tavo artimoje aplinkoje esančių suaugusiųjų grasina imtis fizinių bausmių, jei nepaklusi nurodymams?
 • Ar namuose tave vadina necenzūriniais ar kitais menkinančiais žodžiais?
 • Ar namie su šeimos nariais dažniausiai nesijauti saugiai?
 • Ar bijai grįžti namo?
 • Ar tau trūksta higienos priemonių, būtinų drabužių, mokslui reikalingų priemonių?
 • Ar namuose vienas iš tavo tėvų arba globėjų smurtauja prieš kitą (muša ar kitaip fiziškai žaloja, šaukia, pravardžiuoja, riboja prieigą prie susisiekimo priemonių, neleidžia bendrauti su tam tikrais žmonėmis)?
 • Ar vienas iš artimoje aplinkoje esančių suaugusiųjų verčia tave atlikti seksualinio pobūdžio veiksmus arba juos stebėti?

SMURTAS ROMANTINIUOSE SANTYKIUOSE

Paauglių smurtas romantiniuose santykiuose yra ganėtinai dažnas reiškinys, nes tokiame amžiuje dar tik mokomasi sveiku būdu išreikšti savo emocijas ir komunikuoti poreikius. Taip pat gali būti, kad smurtaujantis asmuo, pats pradėjęs megzti romantinius ryšius, į santykius perkėlė savo artimoje aplinkoje matomą ar patiriamą elgesį.

Atpažinti ir pripažinti partnerio (-ės) naudojamą smurtą yra daug sunkiau nei, pavyzdžiui, bendraamžių patyčias, nes šis žmogus yra daug artimesnis, tapęs didele bei svarbia tavo gyvenimo dalimi.  Kad būtų lengviau atskirti nesveikus santykius nuo sveikų, galima pabandyti atsakyti į keletą iš anksto paruoštų klausimų ir pagalvoti, ar kitos poros santykiuose tokį patį elgesį laikytum priimtinu. Kuo daugiau atsakymų bus „TAIP“, tuo didesnė tikimybė, kad esi žalinguose santykiuose ir patiri smurtą.

Ar žmogus, su kuriuo esu romantiniuose santykiuose:

 • tave pravardžiuoja, žemina?
 • nuolat menkina tavo jausmus ir išgyvenimus, ypač susijusius su jo(s) žalingu elgesiu?
 • neigia savo poelgius?
 • tikrina tavo telefoną ir (ar) kompiuterį?
 • nurodinėja, su kuo turėtum ar neturėčtum bendrauti?
 • nurodinėja, kur ir ką turėtum daryti?
 • nurodinėja, kaip turėtum rengtis?
 • muša tave, ar kitaip fiziškai žaloja?
 • verčia tave mylėtis ar užsiimti kita seksualinio pobūdžio veikla?
 • stengiasi sukelti baimę naudodama(s) žvilgsnius, žodžius ar veiksmus?
 • gadina tavo asmeninius daiktus?
 • grasina, kad bendraklasiams ar kitiems žmonėms paskleis apie tave gandus, jei nedarysi to, ką liepia?
 • skleidžia apie tave gandus?
 • grasina sužeisti tave arba save, jei nedarysi to, ką liepia?