Visų reikalas

Informacija

Pagalba vyrams

PSICHOLOGINĖ PAGALBA IR EMOCINĖ PARAMA VYRAMS

Organizacija Kontaktai
Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro pagalbos vyrams linija „Nelik vienas“ https://nelikvienas.lt/

tel. 8 604 11119 (visomis dienomis 18:00-21:00)

el. p. pagalba@nelikvienas.lt

„Vyrų linija“ https://www.vyrulinija.lt/

tel. 8 670 00027 (I-V 10:00-14:00)

el. p. info@vyrulinija.lt (atsakymas per 72 val.)

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai (SKPC) ir krizių centrai, teikiantys pagalbą vyrams

Miestas Organizacija Kontaktai Teikiama pagalba
Vilnius Pagalbos vyrams centras www.pagalbavyrams.lt

tel. 8 674 46813

el. p. labas@pagalbavyrams.lt

adresas:  Gėlių g. 7, Vilnius

 

 • pirminės socialinio darbuotojo (dažniausiai turintiems priklausomybę nuo svaigiųjų medžiagų), psichologo, teisininko (iki advokatų darbo/dokumentų rengimo) konsultacijos;
 • elgesio keitimo mokymai smurtautojams;
 • vyrų savipagalbos grupės: priklausomybės, krizės, krizės šeimoje.

Terapinės grupės ir pirmos 2 konsultacijos yra nemokamos, papildomos psichologo paslaugos kainuoja.

Vilnius Vilniaus miesto krizių centras www.vmkc.lt

tel. 8 5 233 2508 (veikia visą parą),
8 5 233 3619

el. p. info@vmkc.lt

adresas: Vytenio g. 45, Vilnius

 • psichologo ir teisininko konsultacijos;
 • tarpininkavimas su kitomis įstaigomis, pavyzdžiui, Pagalbos vyrams centru.
Vilnius Krizių įveikimo centras www.krizesiveikimas.lt

tel. 8 640 51555

el. p. info@krizesiveikimas.lt

adresas: Antakalnio g. 97, Vilnius

 • skubios bei tęstinės psichologo konsultacijos telefonu Messenger arba Skype pokalbiu, gyvai (ne karantino metu);
 •  mokymai.
Kaunas Vyrų krizių centras http://vyrukrizes.lt/

tel. 8 662 26770

el. p. info@vyrukrizes.lt

adresas: Drobės. g. 27, Kaunas

Socialinio darbuotojo, psichologo, teisininko konsultacijos:

 • nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis (seksualinio išnaudojimo ir vergiško darbo aukoms);
 • grįžusiems iš įkalinimo įstaigų;
 • piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis,
 • turintiems emocinių, bendravimo ar kt. sunkumų;
 • išgyvenantiems krizes (skyrybos, nedarbas, netektis, alkoholizmas, suicidinės nuotaikos, depresija ir pan.).
Kaunas Kauno apskrities vyrų krizių centras https://www.vyrukrc.lt/

tel. 8 636 81621

el. p. info@vyrukrc.lt

adresas: K. Donelaičio g. 33-515, Kaunas

 • Smurtinio elgesio keitimo programa;
 • savižudybių prevencijos programa;
 • kompleksinė pagalba šeimai.
Alytus Alytaus apskrities vyrų krizių centras www.vyrukriziucentras.lt

tel. 8 602 33922

el. p. info@vyrukriziucentras.lt

adresas: Daugų  5A, Alytus

 • pirmoji pagalba turintiems suicidinių minčių;
 • kompleksinė pagalba vyrams ir jų šeimos nariams;
 • porų konsultavimas įveikiant šeimyninę krizę;
 • profesionalios teisininko ir psichologo konsultacijos (dėl jų nukreipia kitur);
 • elgesio keitimo programos;
 • konsultacijos turintiems priklausomybių ir jų artimiesiems.
Telšiai Telšių krizių centras www.kriziucentras.lt

tel. 8 444 74282

el. p. telsiu@kriziucentras.lt

adresas: Džiugo g. 6, Telšiai

 • Specializuota kompleksinė pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;
 • mokymai;
 • individualios ir grupinės psichologo konsultacijos;
 • psichoterapija;
 •  apgyvendinimas.
Klaipėda Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro pagalbos vyrams linija „Nelik vienas“ https://nelikvienas.lt/

tel. 8 604 11119

el. p. pagalba@nelikvienas.lt

adresas: Smilčių g. 5, Klaipėda

Psichologinė ir teisinė pagalba (patyrusiems smurtą paslaugos nemokamos, o kitais atvejais žiūrint pagal savo galimybes). Tarpininkauja, jei nukentėjusiam nuo smurto reikalinga kitų institucijų pagalba.
Šilalė Koordinacinis centras „Gilė“ http://centrasgile.lt/

tel. 8 662 48966

el. p. koordinaciniscentras@gmail.com

adresas: Lokystos g. 36, Šilalė

 • psichologinė ir teisinė pagalba nukentėjusiems nuo smurto;
 • tarpininkavimo paslaugos (dėl apgyvendinimo nukreipia į Šilalės rajono socialinių paslaugų namus);
 • konsultacijos telefonu;
 • smurtinio elgesio keitimo programos;
 •  savipagalbos grupės;
 • porų konsultacijos.
Šilalė Šilalės rajono socialinių paslaugų namai www.silalesspn.lt

tel. 8 449 51250

el. p. info@uzimtumocentras.lt

adresas: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė

Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose yra 2 kambariai, kiekviename po 4 lovas, todėl, jei abu kambariai jau nebūtų užimti moterų, galėtų viename iš jų suteikti nakvynę vyrams.
Raseiniai Raseinių krizių centras http://kriziucentras.eu/

tel. 8 657 87475

el. p. info@kriziucentras.eu

adresas: Maironio g. 7, Raseiniai

 • psichologo, socialinio darbuotojo, teisininko konsultacijos;
 • poros/šeimos konsultacijos;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • smurtinio elgesio keitimo programa;
 • tėvystės įgūdžių ugdymo grupė;
 • grupinė terapija skyrybas išgyvenantiems ar išgyvenusiems.
Visaginas Visagino šeimos krizių centras kriziucentrasinfo

tel. 8 699 20069

el. p. viltisvskc@gmail.com

adresas: Tarybų g. 14, Visaginas

 • psichologo ir teisininko konsultacijos smurtą patyrusiems vyrams;
 • psichologo pagalba į socialinę atskirtį patekusiems asmenims;
 • pagalba praradusiems darbą ir bandantiems įsidarbinti.
Marijampolė Marijampolės apskrities vyrų krizių centras https://marvyrukrc.lt/

tel. 8 678 72262, 8 665 92502

el. p. marvkc3@gmail.com

adresas: Varpo g. 13, Marijampolė

 • nemokama psichologinė ir teisinė pagalba;
 • programos patyrusiems smurtą;
 • elgesio keitimo programos smurtautojams.
Joniškis Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras www.jonspc.lt

tel. 8 426 60079

el. p. info@jonspc.lt

adresas: Vilniaus g. 47C, Joniškis

 • socialinio darbuotojo konsultacija;
 • nakvynė;
 • pagalba gaunant psichologo ir teisininko konsultacijas (tarpininkaujant su Psichikos sveikatos centru ir savivaldybe).