Visų reikalas

Informacija

Kokią teisinę pagalbą galiu gauti?

Jeigu dėl smurto atvejo policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, jums gali prireikti teisinės pagalbos. Jūsų pasirinktas teisinis atstovas padės tinkamai sudalyvauti baudžiamajame procese, išsamiai išaiškins jūsų teises ir gins jūsų, kaip nukentėjusio asmens, interesus. Teisinės pagalbos gali prireikti ir tuo atveju, jeigu yra inicijuotas skyrybų procesas.

Praktikuojančių advokatų sąrašą rasite Lietuvos advokatūros svetainėje. Rinkdamasi teisinį atstovą, išsiaiškinkite, kiek jis ar ji turi patirties su panašiomis bylomis, ir ar galėtų jums pateikti buvusių klientų rekomendacijas. Paklauskite, kokia yra paslaugų apmokėjimo tvarka, ar bus papildomų išlaidų, kiek kainuos visos paslaugos, taip pat atkreipkite dėmesį ir į tai, kaip jaučiatės su juo ar ja bendraudama.

Nemokama teisinė pagalba

Jeigu jūsų turtas ir pajamos nedidelės, galite gauti nemokamą arba iš dalies kompensuojamą teisinę pagalbą. Ši pagalba apima advokato paslaugas – dokumentų rengimą, jūsų atstovavimą ikiteisminiame tyrime ir teisme.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos parengta skaičiuoklė jums padės įvertinti, ar pagal turto ir pajamų lygį jums priklauso nemokama teisinė pagalba.

Teikdama prašymą dėl teisinės pagalbos, galite nurodyti, kurio teisinę pagalbą teikiančio advokato paslaugų pageidautumėte. Tarnyba, svarstydama jūsų prašymą, į tai atsižvelgs, ir jeigu tam nebus objektyvių kliūčių, pavyzdžiui, per didelis pageidaujamo advokato darbo krūvis, jums paskirs jūsų  pasirinktą advokatą.

Jūs galite prašyti skirti ir advokatą, kurio nėra teisinę pagalbą teikiančių advokatų sąraše. Tokiu atveju kartu su prašymu reikėtų pateikti ir pasirinkto advokato rašytinį sutikimą atstovauti jums byloje.

Teisinė pagalba dėl žalos atlyginimo

Svarbu žinoti, kad nukentėję nuo smurtinių nusikaltimų asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Tą galima padaryti dviem būdais – arba teikiant ieškinį baudžiamojoje byloje, kuri pradėta tiriant smurto atvejį, arba, teismui jau išnagrinėjus bylą, teikiant ieškinį civilinio proceso tvarka.

Išsamesnę informaciją apie kreipimąsi dėl žalos atlyginimo jums suteiks SKPC teisininkas (-ė) arba advokatas. Advokato teisinė pagalba bylose dėl žalos atlyginimo yra nemokama visiems nukentėjusiesiems, neatsižvelgiant į  jų pajamų ar turto lygį. Tokiu atveju teikiant prašymą dėl teisinės pagalbos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai  pridėkite policijos pareigūno arba prokuroro nutarimą jus pripažinti nukentėjusiąja.

Išsamią informaciją, kaip pateikti prašymą bei prašymo formas, rasite Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos svetainėje.

Teisė į apsaugą

Jeigu nukentėjote nuo partnerio smurto, jūs turite teisę į įstatymų jums garantuojamą apsaugą.

Teismas gali įpareigoti smurtautoją išsikelti iš būsto, kuriame jūs kartu gyvenate. Šis įpareigojimas gali būti taikomas ir tais atvejais, kai būstas priklauso jam.

Teismas taip pat gali įpareigoti smurtautoją nesiartinti prie jūsų, su jumis nebendrauti ir neieškoti ryšių. Ši apsaugos priemonė būtų taikoma ir jūsų vaikams, nes smurtautojas gali bandyti užmegzti ryšį per vaikus, pavyzdžiui, perduodamas žinutes. Jeigu smurtautojui paskirtas šis įpareigojimas, jis negali jums skambinti, rašyti žinučių telefonu ar internetu, arba artintis prie jūsų fiziškai, pavyzdžiui, atvykti prie namų arba darbovietės.

Apsauga jums gali būti skirta ir policijai nepradėjus ikiteisminio tyrimo, jeigu policija nustato, jog yra pakartotinio smurto prieš jus rizika.

Apsaugos galite paprašyti ir pati, jeigu bijote, jog smurtautojas gali kerštauti, grasinti arba vėl panaudoti prieš jus smurtą. Tokiu atveju pateikite rašytinį prašymą į įvykio vietą atvykusiam pareigūnui. Tokį prašymą galite pateikti ir nuvykusi pranešti apie smurtą į policijos nuovadą.

Prašyme nurodykite, kad nesijaučiate saugi ir bijote smurtautojo tolesnių veiksmų, todėl norėtumėte, kad teismas skirtų jums apsaugos priemones. Policijos pareigūnas su šiuo prašymu per 24 valandas kreipsis į teismą dėl apsaugos priemonių skyrimo.

Teismas ir nukentėjusiųjų teisės teisme

Jūsų teisės baudžiamojo proceso metu

Smurtas artimoje aplinkoje yra nusikaltimas, todėl, pranešus policijai apie smurtą, policija pradės ikiteisminį tyrimą. Tyrimo metu pareigūnai nustatys visas reikšmingas įvykio aplinkybes, kurias vėliau vertins teismas.

Ikiteisminio tyrimo ir teismo proceso metu jūs būsite laikoma nukentėjusiąja. Policijos tyrėjas arba prokuroras, priimdamas nutarimą, suteiks jums nukentėjusiosios statusą.