Visų reikalas

Informacija

Kokios yra mano teisės?

Kaip nukentėjusioji turite šias teises: 

 • Žodžiu arba raštu prašyti policijos pradėti ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš jus.
 • Gauti patvirtinimą raštu, kad jūsų skundas (pareiškimas, pranešimas) yra gautas.
 • Gauti pranešimą raštu apie pradėtą ikiteisminį tyrimą arba atsisakymą jį pradėti su nurodytais motyvais ir apskundimo tvarka.
 • Apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno arba prokuroro sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
 • Apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno arba prokuroro sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą.
 • Turėti lydintį asmenį ikiteisminio tyrimo ir teismo proceso metu. Šis asmuo gali būti bet kuris jūsų pasirinktas žmogus, kuriuo pasitikite – draugė, mama, tėvas, specializuoto kompleksinės pagalbos centro darbuotoja(s). Ji ar jis turi teisę būti su jumis jums teikiant skundą, dalyvaujant apklausose, teismo posėdžiuose, taip pat ir tais atvejais, kai posėdis neviešas. Policijos pareigūnas arba teisėjas informuos jus lydintį asmenį apie nustatytą tvarką, kurios jis turėtų laikytis, pavyzdžiui, kaip elgtis apklausų, teismo posėdžių metu. Tyrėjas, prokuroras arba teisėjas gali neleisti lydinčiam asmeniui dalyvauti procese, jeigu nutaria, kad jo(s) dalyvavimas pakenktų jūsų arba bylos interesams, pavyzdžiui, asmuo suinteresuotas tam tikra bylos baigtimi ir pan.
 • Gauti nemokamą teisinę pagalbą.
 • Gauti nemokamą specializuotą konsultacinę, psichologinę ir kitą jums reikalingą pagalbą.
 • Gauti apsaugą sau, savo vaikams bei su jumis gyvenantiems artimiesiems.
 • Gauti vertimą raštu ir žodžiu. Jeigu nekalbate valstybine kalba, jūs turite teisę į visų svarbiausių proceso dokumentų vertimą į jūsų gimtąją arba jums suprantamą kalbą, taip pat turite teisę į vertimą žodžiu ikiteisminio tyrimo apklausų ir parodymų davimo teisme metu.
 • Gauti už jūsų bylą atsakingo pareigūno kontaktus, kad galėtumėte su juo palaikyti ryšį.
 • Gauti informaciją apie ikiteisminio tyrimo eigą ir stadiją.
 • Prašyti, jog jus informuotų, jeigu įtariamasis paleistas iš areštinės arba kitos suėmimo vietos, arba iš jos pabėgo.
 • Susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga tiek ikiteisminio tyrimo, tiek bylos nagrinėjimo teisme metu.
 • Teisę į jūsų privačių asmens duomenų apsaugą. Tai reiškia, kad policija negali atskleisti ar leisti įtariamajam susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančiais jūsų privačiais duomenimis, pavyzdžiui, jūsų gyvenamuoju adresu, kontaktiniu telefonu ir pan.
 • Pateikti su ikiteisminiu tyrimu susijusius prašymus, pavyzdžiui, prašyti apklausti jūsų norimą liudytoją, prašyti eksperto išvados ir pan.
 • Pareikšti nušalinimą ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo teisėjui, ekspertui, vertėjui, specialistui. Tai daroma raštu, pateikiant prašymo nušalinti motyvus.
 • Apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus ir sprendimus, pavyzdžiui, sprendimą nekviesti jūsų norimo liudytojo, neprašyti eksperto išvados ir pan.
 • Teikti įrodymus ikiteisminiame tyrime. Nors ikiteisminio tyrimo pareigūnas jus apklaus, kad surinktų duomenis, reikalingus tyrimui, jūs pati savo iniciatyva galite pateikti daiktus arba dokumentus, kurie turi reikšmės tyrimui ir bylai, pavyzdžiui, jūsų dienoraščius, kuriuose aprašėte smurto atvejus, smurtautojo jums siųstus elektroninius laiškus arba žinutes, išrašus iš gydymo įstaigų, ir pan.
 • Gauti kompensaciją už patirtas išlaidas dalyvaujant baudžiamajame procese, pavyzdžiui, išlaidas transportui vykstant į teismo posėdžius.
 • Gauti nusikaltimu jums padarytos žalos atlyginimą. Žala gali būti fizinė, padaryta jūsų sveikatai; turtinė, kai sugadinamas arba pasisavinamas jūsų turtas arba nuosavybė; ir moralinė, kuri kyla dėl jūsų patirtų dvasinių išgyvenimų dėl jūsų atžvilgiu panaudoto smurto.
 • Pasakyti baigiamąją kalbą teisme. Baigiamosios kalbos sakomos, kai teismas baigia įrodymų tyrimą.
 • Apskųsti teismo nuosprendį ir nutartį, jeigu, pavyzdžiui, jūsų netenkina nuosprendis arba jums priteistos žalos dydis.
 • Gauti specialiąsias apsaugos priemones baudžiamojo proceso metu. Tokių priemonių poreikį jūs vertinsite kartu su jūsų bylą tiriančiu pareigūnu. Pareigūnas jums užduos tam tikrus klausimus, kuriais įvertins, ar dėl dalyvavimo procese jums gali kilti antrinės traumos rizika. Pavyzdžiui, jeigu esate stipriai nukentėjusi nuo smurtautojo, ir kontaktas su juo jums sukeltų didelį stresą bei dvasinius išgyvenimus, arba bijote, kad įtariamajam girdint negalėsite atvirai visko papasakoti, jūsų parodymai ikiteisminio tyrimo metu gali būti įrašyti ir vėliau šis įrašas paleistas teismo posėdžio metu. Jums taip pat gali būti sudaryta galimybė teisme parodymus duoti nuotoliniu būdu. Įtariamasis arba jo advokatas klausimus jums užduotų per teisėją. Bet kokiu atveju, su įtariamuoju tiesiogiai susitikti jums nereikėtų.