Visų reikalas

Informacija

Jeigu iš namų iškeldinamas smurtautojas

Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, policijos pareigūnai gali iškeldinti smurtautoją iš bendrų namų net ir tais atvejais, kai būstas nuosavybės teise priklauso jam. Jeigu smurtautojas buvo iškeldintas, imkitės šių saugumo priemonių:

  • Informuokite policiją, kad norite apsaugos priemonės nuo smurtautojo – jog šis nesiartintų prie jūsų ir vaikų ir neieškotų kontakto.
  • Jeigu smurtautojas buvo sulaikytas arba suimtas, pasakykite pareigūnui, su kuriuo bendrausite, kad norite, jog jums būtų pranešta, jeigu (ir kada) planuojama smurtautoją paleisti.
  • Pakeiskite durų užraktus. Apsvarstykite galimybę įsirengti tvirtesnes duris.
  • Perspėkite kaimynus, kad kviestų policiją, jeigu šalia namų pamatys vaikštantį smurtautoją.
  • Paaiškinkite vaikams, kodėl jie neturėtų atidarinėti durų, jeigu tektų likti namuose vieniems.

Jeigu smurtautojas jums grasina arba ir toliau naudoja prieš jus psichologinį arba fizinį smurtą, kiekvieną incidentą kruopščiai dokumentuokite.

Jeigu smurtautojui paskirtas įpareigojimas prie jūsų nesiartinti ir su jumis nekontaktuoti, apie kiekvieną tokį nurodymų nepaisymą iškart praneškite policijai.  Smurtautojui pažeidus įpareigojimą prie jūsų nesiartinti ir su jumis nebendrauti, teismas jam gali skirti griežtesnes priemones.