Visų reikalas

Informacija

Kada skiriamas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis?

Kas yra orderis?

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis – tai prevencinė apsaugos nuo smurto priemonė. Jis skiriamas smurto pavojų keliančiam asmeniniu – įpareigoja jį / ją laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos (jeigu gyvenama kartu su smurto pavojų patiriančiu žmogumi), čia nesilankyti, nesiartinti nei prie žmogaus, nei prie kartu gyvenančių šeimos narių, nebendrauti, neieškoti ryšio. Smurto orderį 15-os dienų laikotarpiui skiria policijos pareigūnas arba pareigūnė. Jis skiriamas tuomet, kai gavus pranešimą apie galimą smurtą artimoje aplinkoje ir atlikus pavojaus rizikos vertinimą, nustatoma smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizika. Šios rizikos vertinimo kriterijai nustatyti vidaus reikalų ministro.

Smurto rizikos vertinimas

Skiriant orderį vertinama potencialaus smurto rizika. Pavyzdžiui, nustatant smurto pavojaus riziką, vertinama:

  • ar smurto pavojų keliantis asmuo pareigūnų akivaizdoje elgiasi konfliktiškai;
  • ar gyvenamojoje vietoje, kur įvyko įvykis, arba su bent vienu iš pilnamečių konflikto dalyvių gyvena vaikas;
  • ar smurtas įvyko vaikų akivaizdoje;
  • ar smurto pavojų patiriantis žmogus laukiasi arba yra žmogus su negalia.
  • Taip pat tikrinama, ar per praėjusius 24 mėnesius Policijos registruojamų įvykių registre buvo registruota pranešimų dėl to paties asmens dėl smurto artimoje aplinkoje.
  • Vertinama, ar asmuo yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų ir t.t.

Sprendimas skirti ar neskirti apsaugos nuo smurto orderį gali būti priimamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo apie galimą smurtą artimoje aplinkoje.

Orderis numato įvairius apribojimus

Skyrus apsaugos nuo smurto orderį, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo 15-os dienų laikotarpiui įpareigojamas išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurto artimoje aplinkoje pavojų patyrusiu asmeniu. Šiuo atveju nesvarbu, kam nuosavybės teise priklauso būstas. Toks asmuo gali būti įpareigotas nesilankyti smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančio asmens gyvenamojoje vietoje, taip pat nesiartinti orderyje nustatytu atstumu prie smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančio asmens ir kartu su juo gyvenančių pilnamečių asmenų ir vaikų. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas leidžia įpareigoti tokį asmenį nebendrauti, neieškoti ryšių su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiu asmeniu ir kartu su juo gyvenančiais pilnamečiais asmenimis ir vaikais.

Įstatymas numato, kad policijos pareigūn(i)ų sprendimus skirti apsaugos nuo smurto orderį ar jo neskirti, galima skųsti apylinkės teismui per 15-ka dienų nuo sprendimo priėmimo.  

Atsakomybė už orderio įpareigojimų nesilaikymą

Administracinių nusižengimų kodeksas numato administracinę atsakomybę už apsaugos nuo smurto orderio nustatytų įpareigojimų nesilaikymą. Už tai baudžiama nuo 80 iki 320 eurų bauda, pakartotinai nusižengus skiriama nuo 300 iki 780 eurų bauda.
Už šiuos nusižengimus taip pat gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Statistika

Lietuvos policijos duomenimis, vien per pirmąjį pusmetį nuo įstatymo dėl orderio skyrimo įsigaliojimo pradžios, gauta apie 27 tūkst. pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Atlikus smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizikos vertinimą, daugiau nei 7 tūkstančiams asmenų išduota daugiau nei   tūkstančių orderių. Yra asmenų, kuriems orderiai skirti po du ir daugiau kartų.