Visų reikalas

Informacja

Krąg władzy i kontroli nastolatków

Krąg władzy i kontroli nastolatków [1] pokazuje techniki manipulacyjne i brutalne działania, których nastolatki używają, aby uzyskać kontrolę. Chociaż krąg ten koncentruje się na agresywnych zachowaniach w romantycznych związkach nastolatków, takie techniki są często stosowane w platonicznych relacjach z kolegami z klasy lub innymi rówieśnikami.