Visų reikalas

Informacija

Kampanija „Ar žinote, kad…“

Partnerio smurtą patiria bent 1 iš 3 moterų. Tai gali būti Jūsų draugė arba kaimynė.

Kampanija skirta supažindinti visuomenę su smurto lyties pagrindu tema. Viena jos dalių – informuoti pagalbą teikiančius specialistus su jų regione veikiančiu koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmas. Taip pat kampanijos metu sukurtos skrajutės regionų gyventojams apie smurto atpažinimą ir kur kreiptis, jei reikia pagalbos.

Kampaniją įgyvendino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Lygių galimybių plėtros centru, Lietuvos žmogaus teisių centru ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“.