Visų reikalas

Informacja

Szczególne formy przemocy wobec osób niepełnosprawnych

Przemoc domowa może mieć charakter fizyczny, seksualny, psychiczny i ekonomiczny. Osoby niepełnosprawne mogą doświadczać przemocy w taki sam sposób jak osoby pełnosprawne, ale istnieją szczególne rodzaje przemocy, które wykorzystują bezbronność osób niepełnosprawnych.

Przemoc domowa wobec osób niepełnosprawnych może być:

Fizyczna:

 • Manipulowanie lekami. Sprawca może nadużywać dawkowania leków, podawać leki inne niż przepisane, ukrywać niezbędne leki, zmuszać do przyjmowania leków lub celowo osobę nimi odurzać.
 • Ograniczenie autonomii cielesnej. Na przykład przymusowa sterylizacja lub przerwanie ciąży, przymusowe leczenie inwazyjne.

Seksualna:

 • Intymne dotykanie bez zgody. Osoby niepełnosprawne mogą potrzebować wszelkiej możliwej pomocy. Przemoc seksualna może polegać na niechcianym intymnym dotykaniu, aby pomóc osobie wziąć prysznic, zmienić ubranie, położyć się itp. Oczywiście każda inna przemoc seksualna jest również uznawana za napaść.

Psychologiczna:

 • Straszenie już nie pomaga. Sprawca tworzy atmosferę zagrożenia, grożąc, że nie zaopiekuje się, nie pomoże, nie umieści osoby niepełnosprawnej, która jest od niego zależna, w instytucji opieki społecznej.
 • Ograniczenie autonomii. Osoba nie może korzystać z pomocy technicznych i innych (kule, wózek inwalidzki, biała laska, telefon komórkowy, ukryte aparaty słuchowe itp.) Przestawianie przedmiotów i mebli w taki sposób, że osoba niewidoma potknie się i nie będzie w stanie samodzielnie znaleźć drogi. Lekceważenie życzeń osoby niewidomej i uniemożliwianie jej podejmowania własnych decyzji. Przemoc może być również wyrażana poprzez odmowę dostępu do osobistego asystenta lub innych usług społecznych.
 • Degradacja związana z niepełnosprawnością. Sprawca poniża i umniejsza wartość osoby z powodu jej niepełnosprawności. Może to obejmować ciągłe nękanie i umniejszanie poczucia własnej wartości, wyzywanie, używanie obraźliwych określeń, takich jak “niepełnosprawny”, “psychol”, “śmieć” itp.
 • Domniemana troska. Przesadna opiekuńczość może maskować zachowania przemocowe. Ciągłe podkreślanie bezradności danej osoby ogranicza jej swobodę podejmowania decyzji, tak jakby sprawca wiedział lepiej niż osoba niepełnosprawna znajdująca się pod jego opieką.

Ekonomiczna:

 • Manipulacje finansowe. Może to obejmować wymuszenie, defraudację lub pozbawienie pieniędzy (renty inwalidzkiej i innych świadczeń).
 • Zmuszanie do żebrania.

Zaniedbanie:

 • Niezapewnienie niezbędnej pomocy. Na przykład niezapewnienie wyżywienia, higieny, czystości, zdrowia i innych potrzeb.
 • Narzędzia niskiej jakości. Przemoc to nie tylko brak zaspokojenia potrzeb osoby niepełnosprawnej, ale także celowe dostarczanie gorszych produktów – żywności, przyborów toaletowych, leków itp.

Przemoc wymieniona powyżej może występować nie tylko w rodzinach, ale także w instytucjach opieki społecznej oraz w samodzielnych lub grupowych domach opieki. Właściwe jest zatem omówienie przemocy instytucjonalnej w odniesieniu do przemocy domowej doświadczanej przez osoby niepełnosprawne. W tym kontekście przemoc instytucjonalną można zdefiniować jako obojętne zachowanie pracowników instytucji publicznych, które jest spowodowane negatywnym nastawieniem do osób niepełnosprawnych. “W szpitalu psychiatrycznym 4 członków personału pobiło mnie, w innym szpitalu grozili mi i bardzo mnie przestraszyli, nazywając mnie “głupią”” – to historia kobiety, która doświadczyła przemocy instytucjonalnej.

W 2022 r. 8 na 10 ofiar przemocy domowej na Litwie stanowiły kobiety. W krajach Unii Europejskiej kobiety niepełnosprawne są 2-5 razy bardziej narażone na przemoc niż kobiety pełnosprawne. Płeć i niepełnosprawność są zatem ważnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu mechanizmów ochrony i zapobiegania przemocy domowej.