Visų reikalas

Informacija

SAULĖS ISTORIJA

„Saulė su vyru susituokė tik prieš gerus metus, o vedybų priežastimi tapo tai, kad jų draugystės metu moteris pastojo. Kelis mėnesius po santuokos sutuoktinių gyvenimas spindėjo gražiomis spalvomis, abu buvo laimingi. Tačiau dėl pastarųjų metų ekonominio ir finansinio sunkmečio Lietuvoje vyras prarado mėgstamą darbą. Po šio įvykio sutuoktinis pradėjo piktnaudžiauti alkoholiu, visiškai neprižiūrėjo vaiko, neišlaikė jo. Pasiteisindavo tuo, jog pačiam labai sunku, nes nepavyksta susirasti darbo, psichologiškai blogai jaučiasi. Sutuoktinė gyvendama kartu matė, jog vyras nė karto nemėgino ieškotis darbo. Situacija darėsi nepakenčiama: nuolatinė vyro nuotaikų kaita, agresijos proveržiai ir pirmą kartą pakelta ranka prieš sutuoktinę Saulę. Moteris, norėdama išsaugoti ką tik sukurtą šeimą, į policiją nesikreipė. Kūno sužalojimai, nors ir nežymūs, kaip iš širdies žaizdos laikui bėgant sugyja. Tačiau mylimojo istorijos ir agresijos protrūkiai, apsvaigus alkoholio, pradėjo kartotis vis dažniau ir dažniau. Moteris nusprendė skirtis, vyras teigė, jog nesutiks nutraukti santuokos.

2009 m. gruodžio 12d. Saulė kreipėsi į Moterų informacijos centrą. Apie šią organizaciją jai pranešė vyresnysis brolis, kadangi jo draugei Moterų informacijos centre jau buvo suteikta teisinė konsultacija. Saulei prireikė kelių teisinių konsultacijų. Pirmojoje konsultacijoje moteriai buvo suteikta teisinė informacija apie santuokos nutraukimo būdus, separacijos galimybę, teismo proceso išlaidas ir terminus. Antrojoje konsultacijoje buvo konsultuota vaiko išlaikymo klausimais, jai buvo suteikta informacija apie Vaiko išlaikymo fondą. Saulę domino teismų praktikoje vyraujantis priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydis, kai vaiko tėvas yra bedarbis. Saulės vyras bandė įtikinti sutuoktinę, jog į teismą kreiptis dėl išlaikymo priteisimo yra beviltiška, kadangi tokiais atvejais (kai asmuo nedirba) jokio išlaikymo prisiteisti negalima. Moteriai buvo suteikta informacija apie tėvų pareigą išlaikyti vaikus bei jos įgyvendinimo galimybes, išlaikymo dydį bei formą, išlaikymo dydžio pakeitimą, valstybės pareigą išlaikyti nepilnamečius vaikus, kai teismo sprendimu kai teismo sprendimu išlaikymas yra priteistas, tačiau išlaikymo iš savo tėvų negauna, taip pat kokiomis sąlygomis esant galima kreiptis į Vaikų išlaikymo fondą, kokius dokumentus reikia pateikti. Trečiojoje konsultacijoje moteris klausė ar gali vykti teismo procesas vienam iš sutuoktinių nedalyvaujant, kadangi sutuoktinis ketina išvykti į užsienį. Ir tik esant tokiai galimybei, Saulės sutuoktinis sutiktų santuoką nutraukti bendru sutuoktinių sutikimu. Taigi moteriai suteikus tinkamas konsultacijas, buvo rasta išeitis dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutarimu teismo procese vienam iš sutuoktinių nedalyvaujant. Paskutiniame susitikime buvo parengti reikalingi procesiniai dokumentai teismui, t.y. suteikta teisinė pagalba surašant prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru susitarimu, sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, prašymą dėl bylos nagrinėjimo sutuoktiniui nedalyvaujant. Procesinius dokumentus Saulė į teismą pristatė šių metų vasario antrąją savaitę ir kovo 17d. buvo nutraukta santuoka tarp sutuoktinių bendru susitarimu. Teismo sprendimu abi šalys liko patenkintos, kadangi teismas tenkino prašymą dėl santuokos nutraukimo, patvirtino sutarties dėl teisinių pasekmių sąlygas, kurias abu sutuoktiniai sutarė vykdyti po santuokos nutraukimo, sutartą išlaikymo vaikui dydį, kurį sutiko ir moka buvęs sutuoktinis.“

Daugiau istorijų Moterų informacijos centro projekte „Suknelių istorijos

Tikimės, jog šios istorijos paskatins jus kreiptis pagalbos ir netylėti, jei matote smurtą aplink save.
Pranešk apie smurtą šeimoje – skambink 112.
Patyrei smurtą? Kreipkis į Specializuotos pagalbos centrą.