Visų reikalas

Informacja

Jak pisać o przemocy domowej?

 • Pamiętaj, aby podkreślić, że incydent jest przypadkiem przemocy domowej, a nie zwykłym incydentem.

Na przykład, zamiast pisać “John zabił swoją żonę Mary“, podkreśl, że “John zabił swoją żonę Mary podczas przemocy domowej“.

 • Przekazuj fakty tak dokładnie, jak to możliwe. Zwracaj uwagę na akcentowanie wiadomości i staraj się podkreślać zachowanie sprawcy.

Zamiast “kobieta została zaatakowana przez swojego męża“, napisz “mąż zaatakował swoją żonę“. Upewnij się, że pisząc o ofierze, nie czynisz sprawcy niewidzialnym.

 • Przedstawiając statystyki, unikaj stwierdzenia “x kobiet zostało wykorzystanych/zgwałconych“, a zamiast tego “x mężczyzn użyło przemocy /zgwałciło“. W komunikacie należy wspomnieć zarówno o sprawcach, jak i ofiarach lub tylko o sprawcach, nigdy tylko o ofiarach. Stwierdzenie, że np. Mary była molestowana, odwróci uwagę od Johna, który stosował wobec niej przemoc. Dlatego ważne jest, aby napisać: “John pobił Mary“.
 • Unikaj używania słowa “rzekomo” w odniesieniu do działań sprawcy.

Zamiast “kobieta została rzekomo zaatakowana przez swojego męża“, powiedz “kobieta powiedziała (policji), że została zaatakowana przez swojego małżonka“.

 • Unikaj opisywania zachowania ofiary jako “zachęty“, “prowokacji“, “prośby o to” itp. Nie kwestionuj stosowności zachowania ofiary. Podkreślaj zachowanie, działania i motywy sprawcy.
 • Unikaj używania wyrażenia “przemoc wobec kobiet“, ponieważ sprawia ono, że zastanawiasz się, co jest nie tak z tymi kobietami? Mów o “przemocy mężczyzn wobec kobiet“, aby zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie niektórych mężczyzn.
 • Nie zaprzeczaj, że przypadki przemocy domowej ujawniają nierówności płci. Mówienie “mężczyźni też są agresywni” lub “kobiety też są agresywne” podważa zakres, w jakim kobiety doświadczają przemocy domowej. Twierdzenia muszą być poparte statystykami, wskazującymi, że płeć jest ważnym czynnikiem w kontekście przemocy domowej (około 80% wszystkich ofiar przemocy domowej to kobiety, a ponad 90% wszystkich sprawców to mężczyźni, przy czym mężczyźni w środowisku domowym szczególnie często cierpią przez innych mężczyzn). Podaj krajowe i/lub regionalne dane statystyczne.
 • Pamiętaj, aby poinformować czytelników, gdzie mogą uzyskać pomoc (regionalne i krajowe centra pomocy, infolinia).

Jak nie pisać?

 • Nigdy nie określaj przemocy domowej jako problemu w związku, problemu rodzinnego, kłótni lub konfliktu domowego. Przedstawianie przypadku przemocy systemowej jako spontanicznego konfliktu jest mylące, ponieważ wysyła komunikat, że zarówno sprawca, jak i ofiara są w równym stopniu odpowiedzialni za to, co się stało. Przemoc domowa jest jednak wynikiem braku równowagi sił. Jest ona nadużywana przez agresora, a zatem agresor musi ponosić pełną odpowiedzialność za przemoc.
 • W przypadkach przemocy seksualnej nie należy omawiać wyglądu ofiary (np. “ofiara miała na sobie krótką sukienkę“), szczegółów jej życia seksualnego ani oceniać jej zachowania (np. “świadkowie widzieli, jak czule tańczyła z oskarżonym“). Taki opis sytuacji staje się oskarżeniem ofiary, a nie sprawcy.
 • Nie dyskutuj o tym, dlaczego maltretowana kobieta pozostaje ze swoim oprawcą lub wraca do niego po pewnym czasie. Ten rodzaj refleksji odwraca uwagę czytelników od zachowania sprawcy i przenosi ciężar odpowiedzialności na ofiarę. Interpretacja jej działań tworzy domniemanie na korzyść usprawiedliwienia działań gwałciciela. Zachęcanie ofiary do odejścia od agresora zakłada, że to sama kobieta jest odpowiedzialna za zakończenie przemocy (choć nie jest w stanie skonstruować działań agresora), a agresor wymyka się odpowiedzialności.
 • Nie należy łączyć przemocy domowej z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków. Nie zakładaj, że substancje psychotropowe sprowokowały przemoc. Przemoc jest świadomym działaniem sprawcy, jego wyborem i przekonaniem, że ma prawo do stosowania przemocy. Nie promuj mitu, że odurzenie ma bezpośredni związek z przemocą. Ludzie, którzy nie spożywają alkoholu, również stosują przemoc w środowisku domowym. Z drugiej strony, nie wszystkie osoby z problemem alkoholowym są agresywne.
 • Większość sprawców przemocy to szanowani, odpowiedzialni członkowie społeczeństwa. Są cenieni jako przyjaciele i koledzy, jako ukochani synowie i bracia, i są publicznie znani jako czarujące osoby. Nie należy przedstawiać ich jako potworów, ponieważ jest to mylące i zniekształca fakt, że mężczyźni z różnych środowisk stosują przemoc i robią to świadomie.
 • Nie należy przedstawiać sprawcy jako “zboczonego“, “chorego” lub “nienormalnego“. Stygmatyzuje to osoby niepełnosprawne i podważa fakt codziennego seksizmu, który opiera się na okazywaniu męskiej wyższości i władzy nad kobietami. Kobiety są wykorzystywane przez mężczyzn, którzy uważają, że mają do tego prawo.
 • Przemoc jest aktem celowym, więc nie należy przedstawiać sprawcy jako faceta, któremu nagle coś się przydarzyło. Agresor świadomie wybiera, przeciwko komu, kiedy i jak chce być agresywny.