Visų reikalas

Informacija

Manau, kad mano draugas smurtauja – kaip elgtis?

KAIP ATPAŽINTI, KAD DRAUGAS SMURTAUJA?

Požymiai, kurie rodo, kad jūsų draugas galimai smurtauja:

 • Yra labai pavydus. Pavydi kitų žmonių, esančių partnerės ar sutuoktinės gyvenime. Nori visą laiką būti šalia ir viską daryti kartu.
 • Pastoviai klausinėja partnerę ar sutuoktinę apie jos buvimo vietą, telefono skambučius, pokalbius su kitais asmenimis. Jaučia teisę sakyti, ką jo partnerė ar sutuoktinė turi daryti, su kuo kalbėti, kur eiti, kaip rengtis ir pan.
 • Išlieja pyktį ant daiktų savo partnerės ar sutuoktinės akivaizdoje (pavyzdžiui, laužo, tranko, mėto daiktus, kai supyksta).
 • Įtūžęs griebia, trenkia savo partnerei ar sutuoktinei, stumdo, žnaibo, kitaip sukelia fizinį skausmą.
 • Dėl to, kad sužeidė ar užgavo partnerę ar sutuoktinę, kaltina ją. Sukeltam fiziniam skausmui randa įvairių pa(si)teisinimų, pavyzdžiui, kaltina alkoholį ar psichotropines medžiagas.
 • Galvoja, kad turi teisę kontroliuoti partnerę ar sutuoktinę. Mano, kad ji yra menkesnė, prastesnė, yra jo nuosavybė.
 • Pastoviai kaltina savo partnerę ar sutuoktinę dėl flirto, provokuojančio ar iššaukiančio elgesio su kitais žmonėmis, pernelyg seksualių drabužių ir pan.
 • Draugų būryje pastoviai pabrėžia, kokia nevykusi jo partnerė ar sutuoktinė: kažką sugadina, nemoka, nesupranta, neturi humoro jausmo ir pan.

Smurtautojas dažnai:

 • Tvirtina, kad smurtas yra „abiejų kaltė“ ar „tiesiog barnis, kivirčas, ginčas“.
 • Teigia, kad partnerė ar sutuoktinė perdeda, „sutirština spalvas“ apie patiriamą smurtą.
 • Sako, nepelnytai kaltinamas smurtavęs anksčiau.
 • Reikalauja, kad būtų laikomas auka (dažniausiai tai daro primygtinai ir agresyviai).
 • Manipuliuoja žmonėmis.

KAIP REAGUOTI?

1. Pripažinkite matomus smurto požymius ir pa(si)tikėkite smurtą patyrusio asmens pasakojimu.

Sunkiausia tokioje situacijoje patikėti ir pripažinti, kad jūsų draugas gali smurtauti prieš kitą žmogų. Dėl to kyla pagunda smurto požymius ignoruoti ar neigti.

 • „Aš jį pažįstu šimtą metų, jis niekada nieko nenuskriaustų.“
 • „Jis yra puikus žmogus, niekada nedarytų nieko panašaus.“

Dažnai stengiamės neigti galimybę, kad žmogus, kurį mylime, gerbiame, mėgstame, kuriuo žavimės, gali būti kitoks nei įsivaizdavome. Vis dėlto, nepriklausomai nuo to, kaip visuomenė, draugai žmogų gerbia ir vertina, kiekvienas gali būti smurtautojas.

2. Įvardinkite savo paties (-ios) jausmus.

Viena priežasčių, kodėl sudėtinga kalbėti apie smurtą yra ta, kad ši tema apipinta emocijomis. Dauguma mūsų esam girdėję tokių pasakojimų iš kitų žmonių ir turime asmeninių istorijų. Todėl šioje situacijoje svarbu įvardinti savo jausmus. Pasistenkite atsispirti norui savo emocijas vertinti kaip teigiamas ar neigiamas, tiesiog pabūkite su jomis. Gali tekti pergyventi skirtingas jausmų stadijas: neigimą, pyktį, derėjimąsi, depresiją ir susitaikymą. Normalu jausti sielvartą dėl to, kad praradote „tobulo draugo“ vaizdinį.

3. Pakalbėkite apie tai su kuo nors.

Pokalbis su kitu žmogumi apie tai gali padėti geriau surikiuoti mintis ir sulaukti reikiamos emocinės paramos.

4. Apsispręskite dėl tolimesnių savo veiksmų.

Pagalvokite, ką galima būtų padaryti. Nesiimkite veiksmų, kurie jums ar kitam žmogui galėtų būti nesaugūs. Pasitarkite su specialistais.

5. Prisiminkite, už ką mylite ir vertinate savo draugą.

Jūsų draugas vis dar yra jūsų draugas, net paaiškėjus, kad jis smurtauja. Tai, kad bičiulis naudoja prievartą prieš sau artimą asmenį, neturėtų automatiškai įpareigoti nutraukti santykius. Tokį sprendimą priimti turėtumėte tik viską gerai apsvarsčius. Būkite visiškai sąžininga(s) su savimi. Nuoširdus rūpestis žmogumi gali paskatinti jį pasikeisti.

KAIP KREIPTIS Į DRAUGĄ

 • Kreipkitės į draugą konfidencialiai ir asmeniškai. Venkite apie tai kalbėti kitų žmonių akivaizdoje. Kartais naudinga pasikviesti trečią, jums abiem artimą žmogų, galintį jus palaikyti ir užtikrinti konstruktyvų pokalbį.
 • Kalbėkite atvirai. Pabrėžkite, kad jums rūpi tai, kas vyksta ir jaudinatės dėl to.
 • Aiškiai įvardinkite savo jausmus: „galiu klysti, bet man atrodo…“, „jaučiu, kad..“ Kalbėkite iš savo pozicijos. Nebandykite perteikti smurtą patyrusios moters jausmų, ar kalbėti už ją.
 • Venkite įsakmių pareiškimų: „privalai (ne)daryti“, „jei nenustosi…, tai aš…“ ir pan.
 • Neanalizuokite jo elgesio. Įvardinkite konkrečiai, kokį jo elgesį laikote netinkamu ir leiskite draugui pačiam padaryti išvadas. Pateikite konkrečius pavyzdžius: ką matėte, išgirdote, žinote.

„Mačiau, kaip anądien pastūmei, trenkei, griebei ir pan. Tai nebuvo pirmas kartas, kai tai pastebėjau.“

„Man kelia nerimą, kaip kalbi su ja. Nemanau, kad tai tinkama“.

Keli nesudėtingi būdai pradėti pokalbį su galimu smurtautoju (draugu, pažįstamu, giminaičiu):

1. Atkreipkite dėmesį.
Dažnai žmogus tiesiog nesuvokia savo elgesio, nesupranta, kad daro kažką nederamo, nes, pavyzdžiui, augo šeimoje, kur smurtas buvo kasdienybė. Pokalbį galima pradėti klausimu:

„Ar nematai, kad tavo užgaulūs žodžiai skaudina ją?“

„Ar tikrai norėjai būti toks šiurkštus?“

„Kai taip elgiesi, verti ją jaustis nesmagiai.“

„Vaikai mokosi iš tėvų. Ar norėtum, kad tavo sūnus šitaip elgtųsi?“

„Kaip jaustumeisi, jei kitas vyras taip pasielgtų su tavo dukra?“

2. Pasakykite, ką apie tai galvojate.
Paaiškinkite, kad tokie veiksmai daro žalą ir kelia grėsmę jo santykiams su partnere ir kitais žmonėmis, kurie, įskaitant jus, tokio elgesio netoleruos. Pavyzdžiui:

 „Man tikrai neramu dėl jos saugumo.“

„Mane nustebino šitoks tavo elgesys. Tikrai esi geresnis.“

„Tu man rūpi, tačiau netoleruosiu tokio tavo elgesio su ja.“

„Man labai nemalonu visa tai matyti. Tai tikrai negerai.“

„Prarandu pagarbą tau.“

3. Pasidalinkite mintimis apie meile paremtus santykius.
Pateikite meile pagrįstų ir smurtinių santykių palyginimą:

„Skriaudimas nereiškia meilės.“ arba „Kai myli – nesmurtauji.“

„Geri sutuoktiniai ir partneriai taip nesielgia.“

„Ar norėtum, kad taip būtų elgiamasi su tavo dukra?”

4. Kiti  pasiūlymai  ar  sprendimai.
​Leiskite suprasti, kad yra būdų, kaip sutramdyti smurtinį elgesį:

„Paskambink man, jei pajausi, kad prarandi savitvardą.“

„Turėtum kreiptis psichologinės pagalbos.“

„Yra programos, kurios gali padėti.“

5. Jeigu jo elgesys nusikalstamas, pasakykite tai.
Įsitikinkite, kad draugas žino apie savo elgesio pasekmes:

 „Smurtas šeimoje yra nusikaltimas.

„Gali būti dėl to suimtas.“

„Bijau, kad kitą kartą tikrai ją sunkiai sužalosi arba nužudysi.“

„Jeigu nesusitvarkysi su problema, pabaigsi savo dienas kalėjime. Kas tuomet nutiks tau ir tavo šeimai?“